Zbiory Biblioteki

 

Zbiory biblioteczne, ich wielkość oraz wartość merytoryczna, decydują w największym stopniu o znaczeniu biblioteki i jej roli w środowisku, które obsługuje. Stąd też biblioteka  troszczy się o systematyczne wzbogacanie księgozbiorów, zgodnie z jej profilem i potrzebami użytkowników.

  

 W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasnem gromadzone są wydawnictwa zwarte, ciągłe i zbiory specjalne. Główny i największy zbiór to książki i broszury. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku stan księgozbioru liczył 28503 woluminów, w tym:

  • literatura piękna dla dorosłych;
  • literatura piękna dla dzieci;
  • iteratura popularno-naukowa.

 Ponadto według zapisów w księdze inwentarzowej zbiory specjalne to 52 pozycje. Są to zbiory audiowizualne z ekranizacjami lektur szkolnych oraz bajki dla najmłodszych. Wydawnictwa ciągłe to czasopisma bieżące, które prenumerowane są corocznie. Obecnie placówka zakupuje 12 tytułów czasopism: dzienniki, tygodniki, które nasi użytkownicy mogą czytać na miejscu w czytelni lub wypożyczać na zewnatrz. Zbiory biblioteki gromadzone są w oparciu o potrzeby i zainteresowania użytkowników. Ponieważ placówka jest biblioteką publiczną, jej zbiory są dostosowane do wszystkich użytkowników. Księgozbiór podręczny również przystosowany jest do tego typu placówki i kategorii odbiorców. Ma, więc charakter ogólny i służy zarówno użytkownikom jak i bibliotekarzom. Zawiera podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej jak i pośredniej: encyklopedie, różnego rodzaju słowniki językowe i rzeczowe, bibliografie, informatory, kompendia, podstawowe wydawnictwa  prawnicze.

Księgozbiór biblioteki jest ciągle aktualizowany. Na zakup nowości wydawniczych placówka z własnego budżetu wydaje rocznie około 6 tysięcy złotych. W ostatnich latach, dzięki programowi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Promocja czytelnictwa”, a obecnie programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” możemy kupowac więcej książek się zakupić więcej książek,co niewątpliwie wpływa na utrzymanie liczby czytelników i wypozyczeń. 

 

Aktualizacja zbiorów to nie tylko zakupy, ale także systematyczne usuwanie ze zbiorów książek przestarzałych, nieaktualnych i zniszczonych.W Gminnej Bibliotece w Krasnem najważniejszym źródłem informacji o zbiorach są następujące katalogi:

  • alfabetyczny całości zbiorów;
  • alfabetyczny tytułowy dla poziomu I i II;
  • rzeczowy, czyli katalog, w którym opisy książek ułożone są według cech treściowych;
  • katalog online zawierający około 95 % zbiorów.

 

Ponadto warsztat informacyjny stanowią kartoteki: regionalna, pisarzy polskich i obcych, lekcji bibliotecznych, scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów. Ich prowadzenie jest niezwykle przydatne w codziennej pracy. Gromadzone są w nich informacje o najważniejszych pozycjach na tematy najczęściej interesujące naszych czytelników.

 

Inne materiały, bardzo przydatne w naszej bibliotece, to teczki z wycinkami prasowymi na temat gminy Krasne. Informacje tam zawarte dotyczą tematów współczesnych, o których nie ma jeszcze publikacji. Każdy wycinek zawiera informacje, z jakiego źródła pochodzi.  Ważną wartość informacyjną mają także wystawki: nowości wydawniczych, z okazji rocznic historycznych i literackich czy ważnych wydarzeń społecznych.