Programy

Ograniczone fundusze budżetowe w Polsce, podobnie jak i w innych krajach gospodarki
wolnorynkowej spowodowały potrzebę znalezienia innych źródeł dofinansowania bibliotek
Potrzeba pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych stała się dla środowiska
bibliotekarskiego czymś zupełnie naturalnym i oczywistym, stała się nie tylko wyrazem
ale i  próbą odnalezienia się w niej. Należy odnotować publikacje sygnalizujące problem
oraz praktyczne działania różnych bibliotek publicznych.
 

Obecnie Naszą Bibliotekę wspierają programy