Spotkanie doradczo-konsultacyjne 

"Inspiratorium w Krasnem"

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnem i Stowarzyszenie BORIS zapraszają aktywnych mieszkańców, grupy nieformalne i lokalne organizacje na spotkanie doradczo-konsultacyjne w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie”

Spotkanie organizowane jest w ramach Projektu „Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych, działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Mazowsza oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma  umożliwić włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych oraz swoich wspólnot lokalnych.

Bardzo dziękujemy za liczne zainteresowanie naszym pierwszym Inspiratorium. Mamy nadzieję, że wiedza, którą przekazał Państwu Pan Łukasz Wachowski pomoże w realizowaniu swoich działań lokalnych i zaowocuje otrzymaniem pomocy w ramach omawianego programu FIO Mazowsze Lokalne.

.........................................................................