Prasowy wehikuł czasu

"Sygnały Krasnego" nr 12 wydany został w poniedziałek 29 marca 1993.

Ostatni w takim formacie.


W numerze:


-z prac samorządu


- z kart historii


- ciekawostki


Życzymy miłej lektury

 

.........................................................................