Prasowy wehikuł czasu

Kolejny skok to wtorek 1 czerwca 1993 roku.

To właśnie wtedy ukazał się 14 numer "Sygnałów Krasnego"

Liczba stron zmniejszyła się z 12 do 8, w zamian za to każdy chętny mógł go otrzymać bezpłatnie

 

.........................................................................