Prasowy wehikuł czasu

Sobota 11 września 1993 roku.

Dzień przed wojewódzkimi uroczystościami dożynkowymi które odbyły się w Krasnem

wydany zostaje numer 17 naszego biuletynu.

Zapraszamy do lektury.

 

.........................................................................