Prasowy wehikuł czasu

Sobota 1 kwietnia 1995 roku.

Dzień wydania numeru 35 "Sygnałów Krasnego" na łamach którego,

między innymi znajdziecie wywiad z prezesem

nowo utworzonej spółdzielni mieszkaniowej "BASZTA" .

Życzymy miłej lektury.

 

.........................................................................