Prasowy wehikuł czasu

W zasadzie nigdy hucznie nie świętowaliśmy Dnia Zwycięstwa 8 maja,

czyli podpisania aktu kapitulacji przez III Rzeszę .

Po objęciu władzy w Polsce komuniści ogłosili 9 maja dniem wolnym od pracy,

jednak szybko się z tego pomysłu wycofali.


Tylko w 50. rocznicę zwycięstwa, już po rozpadzie bloku wschodniego, odbyły się uroczyste obchody w Polsce.

Miał to być gest solidarności ze wszystkimi walczącymi z faszyzmem państwami.

Niech żyje Polska!
Niech żyje wolny świat!
Niech żyje wolność!
Niech żyją alianci!

Zachęcamy wszystkich lektury

 

.........................................................................