Prasowy wehikuł czasu

KULIG, prawie każdy z nas kocha kulig.
 
W numerze 42 "Sygnałów Krasnego" na pierwszej stronie redakcja zamieściła artykuł
 
z którego dowiemy się o historii kuligu w Polsce.
 
Znajdziemy również rozpiskę planu ferii zimowych organizowanych przez GOK w 1996 roku.
 
Życzymy miłej lektury

 

.........................................................................