Prasowy wehikuł czasu

W numerze 50 "Sygnałów Krasnego"
znajdziemy informacje o:
 
Aukcji koni w Stadninie Koni w Krasnem.
 
Gminnych Dożynkach w Zielonej.
 
Dniu Komisji Edukacji Narodowej.
 
O grzybach i o Niepodległej.
 
Ktoś rozwiązał część krzyżówki na ostatniej stronie, zapewne jakiś zapalony czytelnik tak się zaczytał, że zapomniał iż ma w rękach egzemplarz archiwalny.

 

.........................................................................