Prasowy wehikuł czasu

 
 
Numer 51 "Sygnałów Krasnego" na stronie tytułowej naświetla nam "Sprawy honorowe"
 
znajdziemy w nim również "Porady ogrodnicze" , "Jubileusz Pożycia" i wiele innych.
 
Życzymy miłej lektury

 

.........................................................................