Prasowy wehikuł czasu

Numer 56 "Sygnałów Krasnego"

"Na Zaduszkl"

"W Stadninie"

"Oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem"

"Odsłonięcie tablicy pamiątkowej śp. inż. Macieja Świdzińskiego"

i wiele innych.

 Życzymy miłej lektury.

 

.........................................................................