Prasowy wehikuł czasu

Numer 64 "Sygnałów Krasnego"

"Pojedziemy na łów..."
"11 listopada Święto Niepodległości"
"Aukcja koni w Krasnem"
"Oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem"☺️
"Jak hamować objawy starzenia się"
i wiele innych.

Życzymy miłej lektury.

 

.........................................................................