Prasowy wehikuł czasu

W sobotę 23 maja 1992 roku pojawił się drugi numer biuletynu „Sygnały Krasnego”.
Liczył już 10 stron na których znalazło się miejsce na nowości wideo, reklamy i ogłoszenia, pozostałe sekcje zostały rozbudowane.

W tym numerze znajdziemy informacje o sprawach gospodarczych gminy, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 1991 rok, informacje o zasiłku okresowym i wiele innych.

Zapraszamy do lektury

.........................................................................