Prasowy wehikuł czasu

14 sierpnia1993 roku,

czas powrotu z urlopów i dzień wydania nowego 16 już numeru Sygnałów Krasnego.

Wspomnienia pracują

 

.........................................................................