Prasowy wehikuł czasu

 
Na stronie tytułowej numeru 39 "Sygnałów Krasnego" znajdziemy artykuł o Komisji Edukacji Narodowej
 
poza tym w numerze:
 
Z prac samorządu
 
Z kart historii
 
Niepełnosprawnym..
 
Kultura
 
Sport i rozrywka
 
Życzymy miłej lektury

 

.........................................................................