Prasowy wehikuł czasu

 Numer 68 "Sygnałów Krasnego"

 

"Z palmą w ręku"


"Uchwały Samorządu.."


"Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem ogłasza.."


"Nowe autobusy"

 

i wiele innych.

 

Życzymy miłej lektury i zdrowia.

 

.........................................................................